OM PSYKOTERAPI OG PSYKODRAMA

Formålet med psykoterapi er at klienten skal få bedre mental helse, bedre forståelse og innsikt i følelsesmessige problemer, kunne forandre adferd, lettere kunne ta valg, takle hverdagen bedre, oppnå personlige mål, bedre relasjoner til partner, barn, annen familie, venner, kollegaer og lignende.

Psykodrama er en av mange terapi-retninger innenfor psykoterapien. Jeg er psykodramaterapeut og bruker psykodramatiske verktøy både når jeg jobber med grupper og med individuelle klienter. Se HER for å lese mer om psykodrama.

Jeg er medlem av PiN Psykodramaforeningen i Norge. Som medlem forplikter jeg meg til å følge de yrkesetiske retningslinjene til foreningen som blant annet handler om verdigrunnlag, faglig kompetanse og oppdatering, etisk forsvarlig praksis og taushetsplikt. Se: https://psykodramaforeningen.no/etiske-retningslinjer/

PiN er tilsluttet paraplyorganisasjon NFP (Norsk Forbund for Psykoterapi).

psykodramaforeningen i Norge